Türkoğlu Anadolu Lisesi
  COMENIUS PROGRAMI NEDİR
 

AB COMENIUS PROGRAMI NEDİR?

Comenius Programı, Avrupa Birliği'nin genel eğitim alanındaki eylem programı olan Socrates kapsamında, okul eğitimi alanında yürütülen etkinlikleri içeren bir programdır.

Comenius Programı ile ilgili belgelerde sık sık karşılaştığımız okul eğitimi deyimi, eğitim-öğretimin ilk evrelerini, yani okul öncesi eğitimi, ilköğretimi ve ortaöğretimi belirtmek için kullanılır. Ancak, Comenius etkinlikleri eğitim-öğretimin ilk evrelerine yönelik olmakla birlikte, bu alandaki çalışmalar konuyla ilgili diğer kuruluşları da ilgilendirir. Bu bağlamda, üniversiteler, özellikle de öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları olan eğitim fakülteleri, Comenius etkinliklerinde önemli bir işleve sahiptir.

Comenius Programı, genel olarak, okul eğitiminde kaliteyi artırmayı ve Avrupa boyutunu güçlendirmeyi hedefler; ülkeler arası işbirliğini geliştiren, okul eğitimi alanında çalışan personelin mesleki gelişimine katkıda bulunan çalışmaları özendirir; Avrupa dillerinin öğretilmesinin yaygınlaştırılmasını teşvik eder ve kültürler arası diyalog sağlayacak çalışmaları destekler.

Eğitimde Kalitenin Artırılması ve Avrupa Boyutunun Güçlendirilmesi İçin:

  • okullarla öğretmen yetiştiren kurumlar arasında ülkeler arası işbirliği ve değişim, eğitim yöntemlerinde ve öğretim materyalinde yenilikler, okul yönetimi alanında iyi uygulamaların ve yeniliklerin yaygınlaştırılması, eğitimde dışlanmaya ve okulda başarısızlığa karşı geliştirilen yöntemlerin yaygınlaştırılması, özel eğitime gereksinmesi olan öğrencilerin sisteme dahil edilmeleri, her alanda fırsat eşitliğinin sağlanması,
  • okul eğitiminde ve bu alanda çalışan personelin yetiştirilmesinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılması özendirilir.

Avrupa Dillerinin Öğretiminin Yaygınlaştırılması İçin:

  • Avrupa dillerinin yabancı dil olarak öğretilmesinde kalitenin artırılması, az kullanılan ve az öğretilen dillerin öğretmenlerinin öğretim becerilerinin geliştirilmesi, yabancı dil öğretiminde çeşitlilik,
  • tüm öğretmenlerin ve öğrencilerin yabancı dil düzeylerinin yükseltilmesi ve bildikleri dillerin sayısının artırılması  teşvik edilir.

Kültürlerarası Diyalog Sağlanması İçin:

  • okul eğitimi alanında kültürler arası eğitim girişimlerinin geliştirilmesi, öğretmenlerin kültürler arası eğitim alanındaki becerilerinin geliştirilmesi, ırkçılığa ve yabancı düşmanlığına karşı verilen mücadele,
  • göçmen işçilerin, meslek gereği seyahat edenlerin, Romanların ve diğer gezginlerin çocuklarının aldıkları eğitiminin iyileştirilmesi desteklenir.

Comenius Programı Kapsamındaki Etkinlikler: 
Comenius 1: Okul Ortaklıkları

         1.   Okul Projeleri - Dil Projeleri

         2.   Okul Gelişim Projeler

 

Comenius 2: Eğitim Personelinin Eğitimi

      2.1.    Çok Yönlü Avrupa İşbirliği Projeleri
      2.2.    Bireysel Eğitim Destekleri
          A.  Öğretmen Adaylarının Eğitimi
          B.   Dil Asistanlığı
          C.   Hizmetiçi Eğitim

 
  Şimdiye kadar 67888 ziyaretçiburdaydı! PoWer By LeVenT  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=